091 / 3768 811
01 / 3768 811

Savjeti roditeljima

pufatherm

Termo izolacijske ploče za unutarnju primjenu. Imaju efikasnu zaštitu od vlage za zidove i stropove te sprječavaju stvaranje plijesni, a time i poboljšavaju klimu življenja. Povećavaju paropropusnost i smanjuju veće temperaturne razlike (do 30% manje gubitka topline u odnosu na ciglene zidove koji nisu izolirani).

postavljanje pufatherm ploča
pogledajte video (5 min. )

Katalog sa specifkacijom, uputstvima

Važnost ranog uključivanja u logopedsku terapiju

piše: Iva Mrvica, mag. logoped.

Mnogi su roditelji često u nedoumici kada prvi put posjetiti logopeda. Bilo da se radi o nerazvijenom ili nedovoljno razvijenom govoru, artikulacijskim teškoćama, mucanju, teškoćama čitanja i pisanja, roditelj često ne zna kada bi potražio pomoć stručnjaka. Savjet roditeljima je da uvijek prate i potiču djetetovu komunikaciju i govorno-jezični razvoj. Jer, uloga logopeda u društvu ne svodi se samo na dijagnostiku i terapiju već nastalih poremećaja jezično-govorne komunikacije, nego i na prevenciju nastanka takvih poremećaja. Upravo zato potičemo roditelje da prate i potiču razvoj djeteta, a ukoliko primijete bilo kakvo odstupanje, trebali bi se što prije obratiti logopedu. Ako je dijete premalo za terapiju, naš stručni tim dat će Vam logopedske savjete kako se postaviti i reagirati u različitim situacijama. Prve tri godine djetetova života ključno su razdoblje za usvajanje informacija o svijetu, komunikaciji, ali i za razvoj kognitivnih, jezičnih i govornih vještina. Ukoliko dijete uspije razviti govor i jezik adekvatan za dob, bit će spremno ući u sustav obrazovanja, gdje će moći adekvatno sudjelovati u svim socijalnim interakcijama i izvršavati sve zadane aktivnosti. To nam govori kako su različita područja djetetova razvoja zapravo povezana. Važnost ranog prepoznavanja teškoća i uključivanja djeteta u logopedsku terapiju leži upravo u korelaciji domena djetetova razvoja. Naime, napredak u jednoj domeni najčešće će rezultirati i napretkom drugih domena. Isto tako, važno je naglasiti kako nikada nije prerano potražiti stručno mišljenje jer, ako je prisutno kašnjenje, rani početak tretmana presudan je za kasniji jezično-govorni i komunikacijski razvoj. Što prije prepoznamo uzrok i manifestacije djetetovih teškoća, možemo djelovati na njihovom smanjivanju i uklanjanju.
Naš kabinet nudi individualnu logopedsku terapiju, oblikovanu posebno za Vaše dijete, ovisno o njegovim potrebama, mogućnostima i jakim stranama. Dobro je poznato da djeca najviše od svega vole igre. Stoga se u našem kabinetu terapije oblikuju kako bi bile što zabavnije djeci i uključivale što više igara preko kojih potičemo njihov govorno-jezični razvoj kao i razvoj vokabulara, djelujemo na poboljšanju izgovora i stabilizaciji glasa, razvijamo predčitalačke i čitalačke vještine, vježbamo pisanje i jačamo komunikaciju. Obratite nam se s povjerenjem!

Preuzeto iz:
Ilona Posokhova, prof. logoped., časopis "Moje dijete", lipanj, 2010.
Nicholas, J.G. I Geers, A.E. (2006). Effects of Early Auditory Experience on the Spoken Language of Deaf Children at 3 Years of Age. Ear and Hearing, 27(3), 286-298.

Facebook icon

pixel perfect design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

retina ready

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

clean modern code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

Responsive design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

loaded with power

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

Completely Customizable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

mjesto gdje možemo objavti još nešto "reklamno"

Facebook icon