091 / 3768 811
01 / 3768 811

Savjeti roditeljima

pufatherm

Termo izolacijske ploče za unutarnju primjenu. Imaju efikasnu zaštitu od vlage za zidove i stropove te sprječavaju stvaranje plijesni, a time i poboljšavaju klimu življenja. Povećavaju paropropusnost i smanjuju veće temperaturne razlike (do 30% manje gubitka topline u odnosu na ciglene zidove koji nisu izolirani).

postavljanje pufatherm ploča
pogledajte video (5 min. )

Katalog sa specifkacijom, uputstvima

Rani razvoj

Unatoč uvriježenom mišljenju kako su bebe tek krhka bića malo toga svjesna, malo se zna o tome s kolikim se zapravo urođenim sposobnostima rađaju. Naime, djeca već po rođenju iskazuju želju za komunikacijom i posjeduju sposobnosti ovladavanja osnovama komunikacije. Postupno, bivajući izloženi bogatstvu jezika napreduju i u govorno-jezičnom razvoju. Štoviše, može se reći kako je upravo period najranijeg djetinjstva prozor u cjelokupni kasniji razvoj. Govoreći o ranom razvoju važno je i napraviti distinkciju između pojmova koji se često koriste, a nerijetko nedovoljno razumiju. Valja tako razlikovati komunikaciju, jezik i govor. Komunikacija je zapravo temelj i osnova za usvajanje jezika i govora. Jezik se nadalje uči ukomunikaciji, a govor je konačno jedno od sredstava koje koristimo u komunikaciji. Roditelji su oni koji s djetetom provode većinu vremena i kao takvi najbolje mogu pratiti njegov razvoj. S obzirom na pregršt promjena i skokova koji se događaju u ovom ranom periodu života važno je i da roditelj razumije razvojnu putanju svog djeteta.

1) SLUH I RAZUMIJEVANJE

0 - 3 mjeseca:
- dijete se strese na glasne zvukove
- smiješi se kad mu se obraća
- reagira na zvuk sišući jače ili slabije

4 - 6 mjeseci:              
- reagira na promjene u tonu glasa
- primjećuje igračke koje stvaraju zvukove              
- obraća pozornost na glazbu

7 mjeseci - 1 godina:    
- okreće glavu i gleda u smjeru zvukova            
- sluša kad mu se obraća            
- prepoznaje riječi za svakodnevne predmete (npr. Sok, cipela)            
- počinje odgovarati na verbalne zahtjeve (npr. „Dođi ovamo“)

1 -2 godine:    
- pokazuje nekoliko dijelova tijela na zahtjev  
- slijedi jednostavne upute i razumije jednostavna pitanja (npr. „Baci loptu“)  
- pokazuje slike u knjizi kada se imenuje  
- sluša jednostavne priče, pjesmice i rime

2 - 3 godine:    
-razumije razlike u značenju (npr. veliko-malo; dođi-odi)  
- slijedi dvije upute u nizu

3 - 4 godine:
- čuje kad ga se zove iz druge prostorije
- odgovara na jednostavna pitanja „Tko?“, „Što?“, „Zašto?“

4 -5 godina:
- sluša kratke priče i odgovara na jednostavna pitanja o njoj
- čuje i razumije većinu toga što se kaže u vrtiću i kod kuće

Reci R - savijeti za roditelje


2) govor

0 - 3 mjeseca:
- dijete guguće (proizvodi zvukove zadovoljstva)
- ovisno o različitim potrebama različito plače
- smiješi se kad vidi roditelja

4 - 6 mjeseci:
- brblja zvukove koji sve više nalikuju glasovima govora, s mnogo različitih glasova (p,b,m)
- vokalno pokazuje ushićenje i razočaranje

7 mjeseci - 1 godina:
- služi se govornim ili ne plačućim glasovima da privuče i zadrži pozornost
- brbljanje ima dugačke i kratke skupine glasova poput „tata upupup“
- oponaša glasove
- ima jednu do dvije riječi

1 - 2 godine:
- naglo raste broj novih riječi-spaja dvije riječi u kratke iskaze („ne sok“, „tata piti“)
- postavlja pitanja s jednom do dvije riječi („što to?“, „ići pa-pa?“)

2 - 3 godine:
- ima riječ za gotovo sve
- bliža okolina većinu razumije
- koristi se s dvije do tri riječi u izražavanju (npr. Tata maca) i zahtijevanju (npr. Mama piti)

3 - 4 godine:
- razumije ga i šira okolina
- prepričava događaje iz npr. vrtića
- upotrebljava duže rečenice od četiri ili više riječi
- govor je tečan, bez puno zastoja ili ponavljanja

4 - 5 godina:
- s lakoćom komunicira s drugom djecom i odraslima
- u prepričavanju priče se drži teme
- većinu glasova izgovara pravilno, osim nekoliko, poput l, r, č, ć, š, ž, dž, đ


Preuzeto iz:
Ljubešić, M., Cepanec, M. (2012): Rana komunikacija: u čemu je tajna? Logopedija, 3 (1), 35-45.
Apel, K.,Masterson, J. (2004). Jezik i govor : od rođenja do 6. godine : od glasanja i prvih riječi do početne pismenosti - potpuni vodič za roditelje i odgajatelje, Ostvarenje, Lekenik (prilagođeno).Facebook icon

pixel perfect design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

retina ready

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

clean modern code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

Responsive design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

loaded with power

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

Completely Customizable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

mjesto gdje možemo objavti još nešto "reklamno"

Facebook icon