091 / 3768 811
01 / 3768 811
Čar logopedije je u tome što je svaki pojedinac „priča za sebe“ i kao takav traži individualni i temeljiti pristup i sukladno tome terapiju.

Novi standardi stručne procjene

Kako bismo mogli temeljitije procijeniti svako dijete i opravdati Vaše povjerenje odabirom stručne procjene u našem kabinetu, za dijagnostičke svrhe, ali i praćenje napretka djeteta kroz terapiju, od sada koristimo Peabody slikovni test rječnika (PPVT-III-HR) te Test razumijevanja gramatike (TROG-2:HR). Otkrivajući specifična područja teškoća djeteta, u koja će nam uvid dati upravo naši novi testovi, možemo uspješnije kreirati tijek terapije koji će u potpunosti odgovarati upravo Vašem djetetu, njegovim jačim i slabijim stranama, a nakon procjene roditelji će dobiti potpuniju povratnu informaciju o djetetovim komunikacijskim i jezično-govornim vještinama putem pismenog stručnog mišljenja logopeda. Rezervirajte svoj termin za stručnu procjenu što prije, mi Vas s veseljem očekujemo, a istovremeno radimo i na bogaćenju našeg ispitnog materijala! Vaš ReciR tim ☺

Jedinstvena ponuda
Najbolja kombinacija

Kabinet uz logopedsku procjenu i terapiju jezika, govora i komunikacije, nudi i posebnost kombinirane rehabilitacije u kojoj naša Iva, mag. logoped., te Dorotea, mag. educ. phon. rehab., zajedničkim radom i znanjima djeluju na poticanju i jačanju govorno-jezičnog i slušnog razvoja kao i razvoja komunikacijskih sposobnosti potrebnih za učenje i socijalizaciju djece predškolske i školske dobi u novom proširenom i u potpunosti prilagođenom prostoru za rad s Vašim klincezama i klincima.
Nudimo rehabilitaciju slušanja i govora koja uključuje postavke verbotonalne metode jer je za dobar govor uvjet dobro slušanje, pri čemu specifične vježbe uključuju poticanje različitih osjetila i percepciju glasova govora cijelim tijelom. Rehabilitacija obuhvaća i osnove floortime pristupa kojim se vježbe prilagođavaju trenutnoj razini razvoja na kojoj se dijete nalazi, uz praćenje djetetovih interesa i ideja te poticanje na daljnji razvoj u skladu s djetetovom individualnosti.
Mladi smo, ali vrlo uspješan tim, obratite nam se s povjerenjem, učinit ćemo sve u našoj moći kako bismo pomogli Vašim najmilijima!

Naše posebnosti

- potičemo i/ili ubrzavamo razvoj govora
- pomažemo u prevladavanju jezičnih poteškoća
- dijagnosticiranje  i rehabilitiranje smetnji govora i jezika, te poremećaje verbalne i neverbalne komunikacije kod djece s poteškoćama u razvoju te djece predškolske i školske dobi
- stvaranje poticajnog okruženja
• individualizirani pristup
• razvijanje partnerskog odnosa s roditeljima
• kontinuirano stručno usavršavanje
UZ POMOĆ NAJSUVREMENIJE OPREME, TE DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I POMAGALA.
PRAĆENJE, ISTRAŽIVANJE I PRIMJENA SUVREMENIH MEDICINSKIH DOSTIGNUĆA.

O nama:

Sami roditelji djece kojima je potrebna stučna pomoć logopeda odlučili smo pokrenuti Reci R logopedski kabinet u kolovozu 2018. godine s ciljem pružanja stručne logopedske podrške u vidu prevencije, rane intervencije, identifikacije i tretiranja teškoća komunikacijskog i  jezično-govornog razvoja djece od najranije dobi.

Misija

Misija našeg kabineta je svakom djetetu osigurati kvalitetnu i profesionalnu pomoć te omogućiti edukaciju roditelja s ciljem razumijevanja poteškoća koje dijete ima. Stvaranje poticajnog okruženja  za istraživanje, igru, učenje i druženje djece i roditelja te zajedničko prevladavanje teškoća na planu komunikacijskog i jezično-govornog razvoja. U svaki segment terapijskog rada uključujemo i roditelje u vidu savjetovanja te smjernicama za rad u obiteljskom okruženju.

Facebook icon