Logopedski kabinet ReciR, Zagreb

Logopedska procjena

Uz naš tim stručnjaka, svaki glas može pronaći svoj put do jasne i učinkovite komunikacije.

Procjena

– Utvrđivanje komunikacijskog i ranog jezično-govornog razvoja (od 1. godine djetetova života)
– Procjena komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece predškolske i školske dobi
– Procjena predvještina čitanja, pisanja i računanja djece predškolske dobi
– Procjena usvojenosti vještina čitanja i pisanja djece školske dobi

Vrijeme trajanja 60 do 90 minuta, ovisno o stanju djeteta.

Standardi stručne procjene

Kako bismo mogli temeljitije procijeniti svako dijete i opravdati Vaše povjerenje odabirom stručne procjene u našem kabinetu, za dijagnostičke svrhe, ali i praćenje napretka djeteta kroz terapiju, od sada koristimo Peabody slikovni test rječnika (PPVT-III-HR) te Test razumijevanja gramatike (TROG-2:HR). Otkrivajući specifična područja teškoća djeteta, u koja će nam uvid dati upravo naši novi testovi, možemo uspješnije kreirati tijek terapije koji će u potpunosti odgovarati upravo Vašem djetetu, njegovim jačim i slabijim stranama, a nakon procjene roditelji će dobiti potpuniju povratnu informaciju o djetetovim komunikacijskim i jezično-govornim vještinama putem pismenog stručnog mišljenja logopeda. Rezervirajte svoj termin za stručnu procjenu što prije, mi Vas s veseljem očekujemo, a istovremeno radimo i na bogaćenju našeg ispitnog materijala! Vaš ReciR tim ☺