091 / 3768 811
01 / 3768 811

Procjena i terapija

pufatherm

Termo izolacijske ploče za unutarnju primjenu. Imaju efikasnu zaštitu od vlage za zidove i stropove te sprječavaju stvaranje plijesni, a time i poboljšavaju klimu življenja. Povećavaju paropropusnost i smanjuju veće temperaturne razlike (do 30% manje gubitka topline u odnosu na ciglene zidove koji nisu izolirani).

postavljanje pufatherm ploča
pogledajte video (5 min. )

Katalog sa specifkacijom, uputstvima

Procjena                    

- Utvrđivanje komunikacijskog i ranog jezično-govornog razvoja (od 1. godine djetetova života)
- Procjena komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece predškolske i školske dobi
- Procjena predvještina čitanja, pisanja i računanja djece predškolske dobi
- Procjena usvojenosti vještina čitanja i pisanja djece školske dobi

Vrijeme trajanja 60 do 90 minuta, ovisno o stanju djeteta.

Individualna terapija:

Rano poticanje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja

Individualna terapija djece s:
- Teškoćama socijalne komunikacije
- Teškoćama iz spektra autizma
- Usporenim jezično-govornim razvojem
- Nedovoljno razvijenim govorom
- Jezičnim teškoćama
- Fonološko-artikulacijskim teškoćama
- Artikulacijskim teškoćama
- Poremećajima glasa
- Poremećajima tečnosti govora (mucanje, brzopletost)
- Nedovoljno razvijenim (pred)vještinama čitanja, pisanja i računanja
- Specifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija)


Facebook icon

pixel perfect design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

retina ready

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

clean modern code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

Responsive design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

loaded with power

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

Completely Customizable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

mjesto gdje možemo objavti još nešto "reklamno"

Facebook icon