091 / 3768 811
01 / 3768 811

Logopedski problemi

NAJČEŠĆI POJMOVI

Čime se bave logopedi? Tko sve treba usluge logopeda?

Artikulacijski poremećaj: Poremećaji artikulacije predstavljaju najučestaliji poremećaj i najveći broj djece dolaze logopedu upravo zbog artikulacijskih poremećaja tj. poremećaja izgovora glasova. Artikulacijski su poremećaji poremećaji izgovora pojedinog glasa ili skupine glasova, a manifestiraju se kao: izostavljanje nekog glasa, zamjena jednog glasa drugim i nepravilan izgovor glasa. Uzroci tome mogu biti organski ili funkcionalni, a prisutne pogrešne su nesustavne (nesistemske). Za potpunije razumijevanje nesistematskih pogrešaka artikulacije potrebno je analizirati poremećaj na leksičkoj razini (fonološki aspekt).

Fonološki poremećaj: djeca s fonološkim poremećajima sklonija su produkciji multiplih pogrešaka izgovora što rezultira smanjenjem razumljivosti govora. Međutim, ona mogu izgovoriti pojedini glas , ali nisu uvijek sasvim sigurni gdje koji glas treba uporabiti, odnosno imaju nesigurnu sliku riječi. Kod fonološkog poremećaja teškoće postoje i u ostalim aspektima jezika.

Literatura

Američka psihijatrijska udruga (2014): DSM-V Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje. Jukić, V., Arbanas, G. (ur. hrv. izdanja). Jastrebarsko: Naklada Slap.

BolfanStošić, N., Rončević Kolarić, A. (2006): Osobine glasa odgajateljica, nastavnica i profesorica u odnosu na profesionalni staž, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 42, 1,31-38.

Kologranić Belić, L., Matić, A., Olujić M., Srebačić I. (2015). Jezični, govorni i komunikacijski poremećaji djece predškolske i školske dobi. U: Kuvač Kraljević, J. Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama. Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 64-76. Lanc, S., Barun, M., Heđever, M. i Bonetti, A. (2012). Poremećajslušnog procesiranjaudjece.  Logopedija, 3 (1), 2012, 31-34.

Marn, B., Babić, I., Vlahović, S., Žulj, I., Ivković, M. i Dawidowsky,K. (2017). Rana postnatalna trajna oštećenja sluha u Hrvatskoj i važnost pedijatra u ranom prepoznavanju. Paediatria Croatica, 61 (1), 142-146.

http://www.erf.unizg.hr/docs/skripte/ERF_Artikulacijsko-Fonoloski-Poremecaji_Blazi.pdf
http://dija-log.com/index.php?content=Govorni_poremecaji
http://www.logokor.hr/komunikacijski-poremecaji.html


Facebook icon
Facebook icon