091 / 3768 811
01 / 3768 811

Najčešći problemi

NAJČEŠĆI POJMOVI

Čime se bavimo? Tko sve treba naše usluge?

Artikulacijski poremećaj: Poremećaji artikulacije predstavljaju najučestaliji poremećaj i najveći broj djece dolaze logopedu upravo zbog artikulacijskih poremećaja tj. poremećaja izgovora glasova. Artikulacijski su poremećaji poremećaji izgovora pojedinog glasa ili skupine glasova, a manifestiraju se kao: izostavljanje nekog glasa, zamjena jednog glasa drugim i nepravilan izgovor glasa. Uzroci tome mogu biti organski ili funkcionalni, a prisutne pogrešne su nesustavne (nesistemske). Za potpunije razumijevanje nesistematskih pogrešaka artikulacije potrebno je analizirati poremećaj na leksičkoj razini (fonološki aspekt).

Fonološki poremećaj: djeca s fonološkim poremećajima sklonija su produkciji multiplih pogrešaka izgovora što rezultira smanjenjem razumljivosti govora. Međutim, ona mogu izgovoriti pojedini glas, ali nisu uvijek sasvim sigurni gdje koji glas treba uporabiti, odnosno imaju nesigurnu sliku riječi. Kod fonološkog poremećaja teškoće postoje i u ostalim aspektima jezika..

Literatura

Američka psihijatrijska udruga (2014): DSM-V Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje. Jukić, V., Arbanas, G. (ur. hrv. izdanja). Jastrebarsko: Naklada Slap.

BolfanStošić, N., Rončević Kolarić, A. (2006): Osobine glasa odgajateljica, nastavnica i profesorica u odnosu na profesionalni staž, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 42, 1,31-38.

Kologranić Belić, L., Matić, A., Olujić M., Srebačić I. (2015). Jezični, govorni i komunikacijski poremećaji djece predškolske i školske dobi. U: Kuvač Kraljević, J. Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama. Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 64-76. Lanc, S., Barun, M., Heđever, M. i Bonetti, A. (2012). Poremećajslušnog procesiranjaudjece.  Logopedija, 3 (1), 2012, 31-34.

Marn, B., Babić, I., Vlahović, S., Žulj, I., Ivković, M. i Dawidowsky,K. (2017). Rana postnatalna trajna oštećenja sluha u Hrvatskoj i važnost pedijatra u ranom prepoznavanju. Paediatria Croatica, 61 (1), 142-146.

http://www.erf.unizg.hr/docs/skripte/ERF_Artikulacijsko-Fonoloski-Poremecaji_Blazi.pdf
http://dija-log.com/index.php?content=Govorni_poremecaji
http://www.logokor.hr/komunikacijski-poremecaji.html


Facebook icon
Facebook icon