Uskoro ponovno otvaramo
naš kabinet u Zagrebu!

Logopedski kabinet ReciR za poduku iz jezika, glasa i govora, poduke u govornoj komunikaciji

Speakout Blog

Prijava za mag.logoped - uvjeti

Prijave molimo poslati na: info@recir.hr