091 / 3768 811
01 / 3768 811

Logopedski problemi

NAJČEŠĆI POJMOVI

Čime se bave logopedi? Tko sve treba usluge logopeda?

Poremećaj slušnog procesiranja: skup simptoma koji se javljaju kod osoba urednog sluha, ali koje imaju teškoće slušanja zbog načina na koji središnji živčani sustav obrađuje slušne informacije. Osobe s ovim poremećajem mogu imati teškoće slušne diskriminacije (razlikovanja govornih zvukova), osobito teškoće s razumijevanjem govora u buci ili u situacijama kada govori više osoba, teškoće pamćenja i manipuliranja fonemima, teškoće lokalizacije zvuka, zatim teškoće slijeđenja dužih razgovora i uputa, te primanja i procesiranja višeporuka istodobno. Također, takve osobe sporo odgovaraju na slušne informacije i brže se umaraju prilikom dužih ili kompleksnijih slušnih aktivnosti, a često traže ponavljanje informacija i uputa. Nadalje, mogu se javiti teškoće kratkoročnog i dugoročnog pamćenja u prisjećanju informacija dobivenih verbalno, pa je osobama s ovim poremećajem teško prisjetiti se, primjerice, recitiranja abecede, dana u tjednu, rime i pjesama.

Literatura

Američka psihijatrijska udruga (2014): DSM-V Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje. Jukić, V., Arbanas, G. (ur. hrv. izdanja). Jastrebarsko: Naklada Slap.

BolfanStošić, N., Rončević Kolarić, A. (2006): Osobine glasa odgajateljica, nastavnica i profesorica u odnosu na profesionalni staž, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 42, 1,31-38.

Kologranić Belić, L., Matić, A., Olujić M., Srebačić I. (2015). Jezični, govorni i komunikacijski poremećaji djece predškolske i školske dobi. U: Kuvač Kraljević, J. Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama. Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 64-76. Lanc, S., Barun, M., Heđever, M. i Bonetti, A. (2012). Poremećajslušnog procesiranjaudjece.  Logopedija, 3 (1), 2012, 31-34.

Marn, B., Babić, I., Vlahović, S., Žulj, I., Ivković, M. i Dawidowsky,K. (2017). Rana postnatalna trajna oštećenja sluha u Hrvatskoj i važnost pedijatra u ranom prepoznavanju. Paediatria Croatica, 61 (1), 142-146.

http://www.erf.unizg.hr/docs/skripte/ERF_Artikulacijsko-Fonoloski-Poremecaji_Blazi.pdf
http://dija-log.com/index.php?content=Govorni_poremecaji
http://www.logokor.hr/komunikacijski-poremecaji.html


Facebook icon