091 / 3768 811
01 / 3768 811

Logopedski problemi

NAJČEŠĆI POJMOVI

Disleksija - poremećaj u čitanju

Prvenstveno se očituje kod pisanoga jezika, odnosno čitanja i sricanja. Disleksija je odvojena i razlikuje se od ostalih poteškoća u čitanju koje su nastale iz drugih razloga. Neki dokazi pokazuju kako uzrok disleksije može biti različit način obrade podataka u mozgu kod pisanoga i/ili govornoga jezika. Iako je disleksija navodno rezultat različitosti u neurološkom smislu, ona nije poremećaj inteligencije.

Disgrafija - poremećaj u pisanju

Disgrafija je nesposobnost djeteta da svlada vještinu pisanja (prema pravopisnim načelima određenoga jezika), koja se očituje u mnogobrojnim, trajnim i tipičnim pogreškama. Teškoće, tj. pogreške, nisu povezane s neznanjem pravopisa i trajno su zastupljene bez obzira na dovoljan stupanj intelektualnog i govornog razvoja, normalno stanje osjetila sluha i vida te redovito školovanje.
U velikom broju slučajeva disleksija i disgrafija su u djeteta istodobne. Ipak, u mnogim slučajevima specifične teškoće u pisanju postoje zasebno. Takvo dijete može imati teškoće u čitanju samo na početku školovanja, a ozbiljne teškoće u pisanju ostaju mnogo duže, kada je čitanje već svladano.

Primjer disgrafije, izostavljanje riječi, dijete 8.g.

Diskalkulija

U djece je najčešće riječ o razvojnoj diskalkuliji, tj. o teškoćama koje  se formiraju u ranoj razvojnoj dobi, najčešće prije rođenja i očituju se odmah čim je dijete počelo upoznavati pojam broja i obavljati elementarne računske operacije. Zbog toga taj oblik teškoća zovemo “razvojnim”. Diskalkulija zna biti samostalna i jedina djetetova teškoća ili se pojavljuje u kombinaciji s nekom drugom teškoćom, na primjer, disleksijom. To je zapravo teškoća u učenju matematike/aritmetike i u obavljanju matematičkih/aritmetičkih zadataka. Stvara djetetu teškoće u ovladavanju matematikom/aritmetikom bez obzira na normalan stupanj intelektualnog razvoja, normalno funkcioniranje osjetila.

Poremećaji jezično-govornog razvoja

FONOLOŠKI POREMEĆAJ: Fonološki poremećaji jesu poremećaji izgovora glasova i/ili riječi. Djeca s fonološkim poremećajima u većini mogu izgovoriti pojedini glas, no nesigurna su u sliku riječi, odnosno nisu sigurna gdje trebaju upotrijebiti glas.
ARTIKULACIJSKI PORMEĆAJI: Poremećaji izgovora pojedinih glasova isključivo na razini motoričke izvedbe.
Najčešći oblici artikulacijskih poremećaja:
Sigmatizam – poremećaj izgovora glasova s, z, c, č, ć, dž, đ, š, ž
Rotacizam – poremećaj izgovora glasa r
Kapacizam i gamacizam – poremećaj izgovora glasova k i g
Lambdacizam – poremećaj izgovora glasova l, lj
FONOLOŠKO-ARTIKULACIJSKI POREMEĆAJI – kombinirani poremećaji izgovora glasova uzrokovani podjednako: lošom motoričkom izvedbom, kao i fonološkom predodžbom riječi.

Disartrija

Disartrija je poremećaj artikulacije govora uzrokovan neurološkim oštećenjem živca koji inerviraju dijelove tijela (mišići grkljana, ždrijela, lica, jezika, nepca) koji sudjeluju u oblikovanju glasa.

Facebook icon